Croeso i Gyngor Tref Sanclêr

Clean graffiti 
 


Y CYNGHORWYR IRFON PRICE AC IAN RICHARDS YN GWEITHREDU'R YMGYRCH GRAFFITI GLAN I ATAL BAWA CWN


Os ydych yn edrych am ardal wledig  o fewn tafliad carrreg i’r arfordir, ond yn gyndyn o gefnu ar y byd modern, yna Sanclêr yw’r lle delfrydol. Wedi ei lleoli rhwng tref farchnad, fywiog Caerfyrddin a chanolfannau glan môr Sir Benfro, mae Sanclêr a Bancyfelin yn cynnig adnoddau penigamp i drigolion yr ardal a chroeso cynnes i ymwelwyr. Mae gan y dref gysylltiadau trafnidiaeth ardderchog, lot o fusnesau lleol ac amrywiaeth eang o weithgareddau cymunedol, gyda gwir ysbryd cymunedol yn sylfaen gadarn i’r cyfan.

Offer Sain Llwybr Treftadaeth Tref Sanclêr

Mae’r ddarpariaeth  sain hon yn cynnig taith rhad ac am ddim, o amgylch y dref, ac yn gyfle i ddysgu am hanes a diwylliant cyfoethog Sanclêr . Mae 12 panel gwybodaeth ar hyd y daith o ryw 1.5 milltir.

Mae’r offer sain ar gael o Y Gat, Heol y Pentre, Sanclêr sydd ar agor rhwng 9.00-16.30 o ddydd Llun i ddydd Gwener a 9.00-1500 bob Sadwrn. Bydd y blaendal ar gyfer y cyfarpar sain yn cael ei ad-dalu’n llawn.

Dewch draw am daith gerdded bleserus, sy’n llawn ffeithiau difyr am Sanclêr.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Chlerc Tref Sanclêr ar 07468 456077 neu clerk@cyngortrefsancler.co.uk  

Newyddion Cyngor Tref Sancler

  • YMGYRCH GWRTH  FAWA CWN _ ANTI-DOG FOULING CAMPAIGN LAUNCHED
  • NEW CCTV AND PUBLIC WIFI FOR ST CLEARS
  • CYFARFOD CYHOEDDUS I DRAFOD GWELLA'R DREF 19/07/18 7.00YH, LLAWR 1AF, Y GÂT. CYSYLLTWCH Â'R CLERC I GADW LLE.                                                                                                                               PUBLIC MEETING TO DISCUSSION THE IMPROVEMENT OF THE TOWN 19/07/18 7.00PM 1ST FLOOR, THE GATE. CONTACT THE CLERK TO RESERVE A SPACE. 
  • Cyfarfod nesaf y Cyngor. Next meeting of Council. 17/07/18.

Newyddion lleol

  • I rannu'ch newyddion lleol / diwgyddiad yma cysylltwch â'r Clerc ar 07468 456077 neu clerk@cyngortrefsancler.co.uk

Calendr digwyddiadau

Grwpiau Cymunedol a Gweithgareddau

Os oes angen cefnogaeth ariannol ar eich grwp cymunedol ar gyfer digwyddiad cymunedol, gwnewch gais i Gist Digwyddiadau Cymunedol Cyngor Tref Sanclêr. Cliciwch yma i gael y manylion yn llawn.

South Wales Police - St ClearsBBC Weather BBC Tide Table

Canolfan Tywi - Tywi CentreRDP Sir GarCyfoeth Naturiol Cymru - Natural Resources WalesCarmarthenshire County CouncilYmddiriedolaeth Genedlaethol - National trustThe European Agricultuarl Fund and the Welsh Government

Website Design and Hosting by w3designs

Ysgubor Bryncaerau

With thanks to Iola Wyn, Ysgubor Bryncaerau for her assistance with the Welsh website’ | Gyda diolch i Iola Wyn, Ysgubor Bryncaerau am ei chymorth gyda’r wefan Gymraeg.