Aelodau’r Cyngor

Ward Sanclêr

Tracy Austin-Brydon
Annibynnol. Aelod o'r Pwyllgor Amgylchedd.

Dr. Edmund Davies - Maer 2018/19
Annibynnol 
Wedi gwasanaeth fel Maer y Dref yn ystod 1976/77, 1984/85, 1998/99, 2001/02 a 2004/05. Aelod o'r Pwyllgor Amgylchedd a'r Pwyllgor Cymuned, Cyllid a Dibenion Cyffredinol.

Mark Davies 
Annibynnol
Wedi gwasanaethu fel Maer y Dref yn ystod 2010/11, 2011/12 a 2015/16. Aelod o'r Pwyllgor Amgylchedd.

Keith Major
Annibynnol
Cynrychioli’r Cyngor ar Pwyllgor Ardal Un Llais Cymru. Wedi gwasanaethu fel Maer y Dref yn ystod 2006/07. Is-gadeirydd o'r Pwyllgor Cymuned, Cyllid a Dibenion Cyffredinol

Jane Rees 
Annibynnol.
Cynrychioli’r Cyngor ar y Gweithgor Masnach Deg, yn gweithredu fel Pencampwr Masnach Deg y Cyngor. Cynrychioli’r Cyngor ar Bwyllgor y Gymdeithas Gefeillio a’r Panel Iechyd Lleol. Wedi gwasanaethu fel Maer y Dref yn ystod 2002/03, 2013/14 a 2017/18. Aelod o'r Pwyllgor Cymuned, Cyllid a Dibenion Cyffredinol.

Philip Rogers
Annibynnol.
Cynrychioli'r Cyngor ar Fwrdd Llywodraethwyr Ysgol Griffith Jones. Cadeirydd y Pwyllgor Amgylchedd. Cynrychioli Cynghorau Tref a Chymuned Sir Gaerfyrddin ar Bwyllgor Safonau Cyngor Sir Caerfyrddin.

Ward Llanfihangel Abercowin

Lyn Davies 
Annibynnol
Aelod o’r Gweithgor Masnach Deg. Cynrychioli’r Cyngor ar Bwyllgor y Gymdeithas Gefeillio, Cymdeithas Gymunedol Sanclêr a’r Cylch a’r ymgyrch i ailagor gorsaf reilffordd Sanclêr. Wedi gwasanaethau fel Maer yn ystod 2003/04, 2012/13 a 2016/17. Aelod o'r Pwyllgor Cymuned, Cyllid a Dibenion Cyffredinol.

Graham Edwards 
Annibynnol
Cynrychioli’r Cyngor ar Fwrdd Llywodraethwyr Ysgol Bancyfelin, Cymdeithas Gymunedol Bancyfelin a Neuadd Pentref Bancyfelin. Maer y Dref 2014/15. Cadeirydd y Pwyllgor Cymuned, Cyllid a Dibenion Cyffredinol

Isla Jane McEwan
Annibynnol. Aelod o'r Pwyllgor Amgylchedd.

Brian Newcombe
Annibynnol. Aelod o'r Pwyllgor Amgylcedd a'r Pwyllgor Cymuned, Cyllid a Dibenion Cyffredinol.

Irfon Price
Annibynnol. Is-gadeirydd o'r Pwyllgor Cymuned, Cyllid a Dibenion Cyffredinol

Ian Richards
Annibynnol. Aelod o'r Pwyllgor Amgylcedd a'r Pwyllgor Cymuned, Cyllid a Dibenion Cyffredinol.South Wales Police - St ClearsBBC Weather BBC Tide Table

Canolfan Tywi - Tywi CentreRDP Sir GarCyfoeth Naturiol Cymru - Natural Resources WalesCarmarthenshire County CouncilYmddiriedolaeth Genedlaethol - National trustThe European Agricultuarl Fund and the Welsh Government

Website Design and Hosting by w3designs

Ysgubor Bryncaerau

With thanks to Iola Wyn, Ysgubor Bryncaerau for her assistance with the Welsh website’ | Gyda diolch i Iola Wyn, Ysgubor Bryncaerau am ei chymorth gyda’r wefan Gymraeg.